Nahoru

SBĚROVÉ AKTIVITY

VÝSLEDKY SBĚRU 2023 - 24

Za školní rok 2023/2024 se do sběru papíru zapojilo velké množství dětí.

Po vyhodnocení všech výsledků se na prvním místě umístil Tomáš Bureš ze třídy 7.A, který letos donesl skoro až neuvěřitelných 756kg. Druhé místo obsadila Natálka Suchá ze 3.B, která přinesla krásných 590kg. Třetí místo patří Martině Jandourkové ze 3.A, která za celý rok nasbírala 355kg.

Pochvalu zaslouží i Kristýna Anna Pličková z 5.B, která skončila na čtvrtém místě s 340kg a na pátém místě se umístila Klárka Gašparová z 2.B s 331kg.

 

Sběr kaštanů pro lesní zvířata

Nejpilnější byla Kája Rozenská z 4.B, které se povedlo nasbírat neuvěřitelných 307 kg.

Pepa Protiva z 3.A se umístil na druhém místě s 298 kg a třetí místo obsadila Eliška Švecová ze 4.A se 198 kg.

V na podzim letošního školního roku se dětem podařilo nasbírat 2 611 kg kaštanů

Všem, kdo se letos zapojili do sběrových aktivit, patří velké poděkování.

 

ORGANIZACE SBĚRU 2023/2024

 

  • Sběr papíru probíhá zatím provizorně venku na parkovišti za školou.
  • Zápis provádí asistenti Schrötter a E. Rezek.
  • Od října každé první vyučovací pondělí v měsíci (7:15 – 7:45).

2023:   2.10., 6.11., 4.12.

2024:   8.1., 5.2., 4.3., 8.4., 6.5., 3.6.

  • Sběr kaštanů probíhá během podzimu. Kaštany vysypávejte na hromadu vedle zadních vrat (vjezdu) do školy. Zápis provádí paní učitelka I. Rosenbergová v 3. B každý den před začátkem vyučování.

 

  • Sběry musí být označeny údajem o váze, příjmením žáka a třídou, do níž žák chodí.

 

  • Výše uvedenou informaci musí mít žák zapsanou ve školním deníku, podepsanou rodičem a předloží ji ke kontrole evidujícím osobám. Je to proto, aby se předešlo případným nesrovnalostem v evidenci sběru, který se na konci školního roku vyhodnocuje.

 

  • Evidující osoby sběry do školního deníku NEZAPISUJÍ.

 

 

 

Děkujeme

                                                          Martin Schrötter a Erik Rezek

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.