Nahoru

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Členové pracoviště:

Mgr. Marcela Šarochová – výchovný a kariérový poradce, zástupce ředitele

Mgr. Ivana Purchartová - školní metodik prevence, školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Rosenbergová - školní speciální pedagog

Mgr. Jaroslava Podobová - školní speciální pedagog

Mgr. Josef Protiva - školní speciální pedagog

 

Telefonický kontakt: 312 510 081

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb

    Konzultace po předchozí domluvě.


3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti 


4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

 
5. Osvětová činnost 


6. Kariérové poradenství 


7. Řešení výchovných problémů 


close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.