Nahoru

Zápisy žáků do prvních tříd pro školní rok 2024 - 25

Organizace zápisu

 

Zápis se bude konat v budově Základní školy ve Slaném Na Hájích.

 

Pátek 5. dubna 2024 13:30 – 17:00

Sobota 6. dubna 2024 9:00 – 12:00

 

Je možné využít objednání k zápisu na určitý čas na telefonním čísle 724 740 180.

Pro lepší organizaci zápisu je možné předem vyplnit formulář s potřebnými údaji k zápisu.

Formulář - ZDE

 

Žádost o zápis se podepisuje až na místě zápisu.

Vyplňují se pouze bílá pole.

 

Formulář zašlete na email: monika.chrzova@zshajeslany.cz 

 

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok. Na žádost zákonného zástupce se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 20243 do 30. června 2025, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2024 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2025, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

 

Pro odklad školní docházky je třeba předložit doporučující posudky příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Formulář k žádosti o odklad můžete vyplnit předem a zaslat na monika.chrzova@zshajeslany.cz

Žádost o odklad se podepisuje až na místě zápisu.

Formulář Žádosti o odklad ZDE

 

Kritéria přijetí

 

Děti budou přijímány podle kritérií v následujícím pořadí:

  1. děti, jejichž trvalý pobyt náleží do spádové oblasti školy
  2. děti, které mají sourozence navštěvujícího naši školu
  3. ostatní děti, které nesplňují ani jedno z výše uvedených kritérií

 

Pro školní rok 2024/25 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí.

 

V případě, že ředitelka školy nebude moci přijmout všechny uchazeče, kteří splňují dané kritérium, rozhodne los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium.

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

 

Průběh zápisu

 

Zápis bude rozdělen na dvě části. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Během motivační části proběhne rozhovor dítěte s pedagogickým pracovníkem zaměřený na orientační posouzení školní připravenosti a motivování dítěte na školní docházku.

 

Výsledky zápisu

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 3. 5. 2024 na webových stránkách školy a na nástěnce před budovou školy.

 

 

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

 

Informace MŠMT zde

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.