Kotva

Návštěva pana starosty

Zobrazeno: 129x
V pátek 27. 8. proběhlo v naší škole tradiční srpnové setkání pana starosty Martina Hrabánka s učitelským sborem.

Pan starosta zhodnotil práci školy na základě dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim loňského roku. Prodiskutoval s učiteli jednotlivé body a poděkoval jim za jejich práci v uplynulém období. Neformální a příjemná atmosféra provázela i následnou diskuzi nad obecnějšími tématy, která se netýkala jen oblasti školství.