Kotva

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)


Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Členové pracoviště:

Mgr. Marcela Šarochová – výchovný a kariérový poradce, zástupce ředitele

Mgr. Ivana Purchartová - školní metodik prevence, školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Rosenbergová - školní speciální pedagog

Mgr. Jaroslava Podobová - školní speciální pedagog

Mgr. Josef Protiva - školní speciální pedagog

 

Telefonický kontakt: 312 510 081

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb

    Konzultace po předchozí domluvě.


3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti 


4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

 
5. Osvětová činnost 


6. Kariérové poradenství 


7. Řešení výchovných problémů